دوره تنیس و زبان انگلیسی در کمپ های نایکی این امکان را فراهم کرده است که بازیکنان حرفه ای و آماتور در هر سطحی که هستند با بهره گیری از 20 ساعت هدایت و مربیگری تنیس در هفته، مهارت های خود را افزایش داده و با فراگیری نکات مهم در نحوه بازی و تمرین کردن و یاد آوری نکات کلیدی که توسط مربیان بسیار پیشرفته به فرد گوش زد می شود تغییرات عمده ای در نحوه بازی و تفکرات او به وجود آید، که می تواند در آینده ورزشی فرد بسیار موثر باشد. با توجه به سطح کیفی بازی و آموزش تنیس در انگلیس نسبت به کشور ما این دوره ها و کمپ ها با داشتن سطح کیفی فوق العاده، زمین های بسیار پیشرفته می تواند شما را در رسیدن به اهدافتان کمک نماید. دانش آموزان بر اساس سن، سطح زبان و میزان توانایی در بازی تنیس گروه بندی خواهند شد، و طی یک آزمون ورودی در دوره ها شرکت خواهند نمود. هر دانش آموز با ارزیابی خصوصی معلم مناسب و با مشاوره در مورد چگونگی ارتقا بیشتر مهارت های زبان انگلیسی خود، گواهی CMT را در یافت نموده و با ارتقا سطح خود کفی کمپ را ترک خواهد کرد. از لحاظ فنی هیچ سطح خاصی مد نظر نیست و بازیکنان بر اساس سطحشان تحت تعلیم و آموزش قرار می گیرند همچنین هیچ نیازی به داشتن مهارت زبان نیز نمی باشد و بازیکنان با هر سطحی از زبان انگلیسی می توانند در کمپ شرکت کنند اگرچه داشتن سطح زبان تاثیر بسزایی در کمپ شما خواهد داشت. در صورتیکه سطح زبان شما در سطح مناسبی قرار ندارد شما می توانید علاوه بر گسترش مهارت های بازی خود بتوانید سطح زبان خود را نیز ارتقا بخشید.

Read more