visaaa

 

تمامی متقاضیان تحصیل در خارج از کشور برای تکمیل پروسه خود نیاز به اخذ ویزای تحصیلی از کشور مورد نظر دارند و با داشتن اطلاعات کافی در مورد انواع ویزا و شرایط احراز و دریافت ویزا می توانند مدارک خود را برای ارائه به سفارت مهیا نمایند. در این زمینه توضیحات کلی در مورد چند نمونه ویزای انگلستان و آمریکا را برای عزیزانی که قصد اخذ ویزا دارند بیان می نمائیم.

اداره مهاجرت انگلستان دارای قوانین بسیاری و انواع ویزا از Tier1 تا Tier4 را برای حضور در کشور خود به متقاضیان با توجه به نوع در خواست ارائه می دهد. ویزاهای دانشجویی انگلستان از نوع Tier4 بوده و در حالت کلی به دو نوع GSV)General Student Visa)و SVV)Student visit visa) تقسیم بندی می شود.

سیستم کلی اخذ ویزا های انگلستان امتیازی بوده و برای کسب هر تایپ ویزا بایستی حد نصاب نمرات را کسب کرده و مصاحبه را به خوبی پشت سر بگذراند. نوع ویزای جنرال و یا ویزا بستگی به شرایط فرد دارد. تفاوت های فراوانی مابین این دو نوع ویزا است که به تعدادی از این موارد اشاره می کنیم. ویزای GSV قابلیت تمدید دارد و می توان زمان بیش از یک سال اعتبار را داشته باشد. ولی در نوع SVV حداقل ویزا 6 ماهه و حداکثر 11 ماه است و قابلیت تمدید ندارد و عموما برای بازدید دانشجویان توسط والدین و یا دوره های عمومی صادر می شود. در نظر داشته باشید بچه های بین 6 تا 16 سال در تایپ GSV باید سرپرست داشته باشند و در صورتی که اعزای خانواده نتوانند فرد را همراهی کنند سرپرستی آن ها را باید به افرادی در انگلستان برای طول دوره معرفی نمایند که حداقل هزینه 18000 پوند برای یک سال می باشد.

در مورد ویزای های آمریکا نیز باید گفت که انواع فراوانی از ویزا از نوع A تا Z وجود دارد که انواع معروف برای دانشجویان F1, H1, J1 هستند که نوع ویزا بستگی به I20 یا پذیرش دانشگاه مقصد دارد. در نوع ویزای F1 اجازه کار 20 ساعت در هفته برای دانشجویان وجود دارد و شخص در سال اول می تواند در کنار تحصیل تقاضای کار بنماید. ویزای H1 یک مدل ویزای کار است که معمولا برای افرادی که در آمریکا مشغول تحصیل هستند صادر می شود.

یکی از پیش نیاز های این نوع ویزا مدرک کارشناسی آمریکا است و فرد باید کارفرمایی آمریکایی داشته باشد. مدت این ویزا یک ساله و قابلت تمدید یک ساله نیز دارد. ویزای J1 معمولا برای کارهای تحقیقاتی و بیشتر دکترا و فوق دکترا صادر و به عنوان فرصت مطالعاتی شناخته می شود و بعد از 2 سال به هیچ عنوان قابل تمدید نیست. انواع دیگر ویزا های تحقیقاتی و دانشجویی را در بخش های دیگر توضیح داده و خواهیم داد.

Read more